ลำดับ ชื่อหน่วยงาน / อาคาร วันที่รับเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ
รับเรื่องและบันทึกข้อมูล (1วัน) ตรวจสอบเอกสาร (5วัน) ตรวจประเมินแบบ (15วัน) ลงนามหนังสือรับรอง (7วัน)
405 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) 26 มีค. 2562
406 โรงแรม ฟอร์จูน บุรีรัมย์ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) 26 มีค. 2562
407 โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) 26 มีค. 2562
408 อาคารคลอดและพักผู้ป่วยใน ๙๐ เตียง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี 05 เมย. 2562
409 สมาคมฝรั่งเศส บริษัท เบนชิค จำกัด 18 เมย. 2562
410 ศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด 18 เมย. 2562
411 อาคารโรงยิมและสนามกีฬากลางแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 18 เมย. 2562