สาระน่ารู้

ระบบปรับอากาศแบบ VRV หรือ VRF

“One outdoor unit to many indoor units”
             ประเทศไทยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ส่งผลให้ตลอดทั้งปีมีอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ดังนั้นการสร้างบรรยากาศภายในอาคารให้เข้าสู่สภาวะสบายหรือ COMFORT ZONE การใช้ระบบปรับอากาศในอาคารจึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลย และจากการสำรวจพบว่า พลังงานที่ใช้ภายในอาคารส่วนใหญ่หรือมากกว่าร้อยละ 60 นำไปใช้เพื่อขับเคลื่อนระบบปรับอากาศทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีระบบปรับอากาศหรือคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ร่วมกับระบบปรับอากาศ เพื่อทำให้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบให้สูงขึ้น โดยหนึ่งในเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความนิยมคือ ระบบปรับอากาศแบบ VRV หรือ VRF
             ระบบปรับอากาศแบบ VRV (Variable Refrigerant Volume) หรือ ระบบ VRF (Variable Refrigerant Flow) เป็นระบบเครื่องปรับอากาศที่ลักษณะการทำงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณสารทำความเย็นตามภาระโหลดของการทำความเย็นและจำนวนตัวเครื่องภายในที่ทำการติดตั้งได้ ระบบนี้จึงเป็นระบบเครื่องปรับอากาศที่นิยมใช้ในอาคารขนาดใหญ่ โดยลักษณะทั่วไปของระบบประกอบด้วย ส่วนของคอยล์ร้อน (Outdoor unit) 1 ตัว ซึ่งสามารถติดตั้งคอยล์เย็น (Indoor Unit) ได้หลายตัวและหลายชั้นของอาคาร โดยคอยล์เย็นจะแยกการทำงานโดยอิสระ จึงสามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำการทำงานระบบปรับอากาศแบบ VRV หรือระบบ VRF
           ลักษณะการทำงานของตัวเครื่องภายนอก (Outdoor/Condensing unit) จะทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงปริมาณการไหลของสารทำความเย็นในระบบ ตามโหลดของตัวเครื่องภายใน (Indoor/Fancoil unit) โดยตัวเครื่องภายนอกได้รับการออกแบบให้มีคอมเพรสเซอร์อย่างน้อย 2 ตัวขึ้นไป ซึ่งการทำงานของคอมเพรสเซอร์ได้รับการออกแบบให้ทำงานแบบสลับการทำงาน แล้วส่งสารทำความเย็นไปตามท่อของเหลว (Liquid side) ไปยังตัวเครื่องภายใน ซึ่งตัวเครื่องภายในเองจะมีตัวควบคุมปริมาณของสารทำความเย็น (PMV valve) เป็นตัวจ่ายสารทำความเย็นตามภาระโหลดการทำงาน และตัวคอมเพรสเซอร์จะทำงานเต็มที่เมื่อมีการเปิดใช้จำนวนตัวเครื่องภายในมากขึ้น

ประโยชน์การติดตั้งระบบปรับอากาศแบบ VRV หรือระบบ VRF
ต่อเจ้าของอาคาร
             ระบบนี้เป็นเทคโนโลยีที่ควบคุมการจ่ายปริมาณสารทำความเย็นโดยตรงโดยติดตัวควบคุมการจ่ายสารทำความเย็นไว้ที่ตัวคอยล์เย็น (Indoor Unit) ทำให้ควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยำ และประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 40% เมื่อเทียบกับระบบปรับอากาศอื่นๆ
ต่อผู้ใช้งาน
             ระบบสามารถควบคุมอุณหภูมิให้เย็นสบายและแม่นยำ นอกจากนั้นยังมีระบบปรับปรุงคุณภาพของอากาศให้ดีขึ้นได้ด้วยการระบายอากาศลดความชื้น และกระบวนการอื่นๆ ทำให้ผู้ใช้งานมีอยู่ในสภาวะสบายตลอดเวลา


------------------------------------------------------
ที่มา : http://www.airwatertechno.com/