ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

การออกบูธกิจกรรมในงานสัมมนา เปิดโครงการ “งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม”

      ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้สนับสนุนการออกบูธ ในการจัด“งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนแวนชั่น กรุงเทพมหานคร
     
      
    โดยมีนายประพันธ์ วงศ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน     ทั้งนี้ ทางศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมออกบูธ ภายในงาน โดยมีการนำแบบจำลองอาคารอนุรักษ์พลังงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ได้ และเอกสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ไปเผยแพร่ในงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ มาตรการ BEC และการใช้โปรแกรม BEC ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E