ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

เปิดรับสมัครกิจกรรมการเยี่ยมชมอาคาร SCG 100 ปีการเยี่ยมชมอาคาร SCG 100 ปี
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 – 12.00 น.
ณ อาคาร SCG 100 ปี ถนนปูนซิเมนต์ไทย เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

(GPS: 13.806139, 100.537837)

 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 2225 2412 หรือ 2e.center@gmail.com

แนะนำการเดินทาง
รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีบางซื่อ

สถานที่จัดกิจกรรมจะแบ่งเป็น 2 อาคาร คืออาคารเอนกประสงค์ และอาคาร SCG 100 ปี ทางโครงการฯ ขอให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านเดินทางมาลงทะเบียนที่ ห้องสัมมนา 4 ชั้น 5 อาคารเอนกประสงค์ มีแผนที่ดังนี้
1. กำหนดการ
2
. แผนที่

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E