ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

งานมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่

โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดงานมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องทิวลิป ชั้น ๑ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  โดยมี นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับอาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ และมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง "วิธีการออกแบบอาคารให้ได้ฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง ผู้จัดการโครงการฯ 

 

สำหรับการมอบฉลากฯวันนี้ มีหน่วยงานที่ได้รับฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารฯ จำนวนทั้งสิ้น 9 แบบอาคาร จาก 7 หน่วยงาน แบ่งเป็นระดับดีมาก จำนวน 6 แบบอาคาร จาก 4 หน่วยงาน และระดับดี จำนวน 3 แบบอาคาร จาก 3 หน่วยงาน
และโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 90 แบบอาคาร จาก 19 หน่วยงานที่ส่งแบบอาคารมาตรวจประเมิน
  
 
  

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E