ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

อาคารที่ได้รางวัล BEC AWARD 2018


กิจกรรมมอบฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ถูกจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 ณ ห้องทิวลิป ชั้น ๑ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับอาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งรายชื่ออาคารที่ได้รับรางวัล จำนวน 18 อาคาร มีดังต่อไปนี้


ระดับดีเด่น จำนวน 1 อาคาร


ระดับดีมาก จำนวน 15 อาคาร

ระดับดี จำนวน 2 อาคาร