ลำดับ ชื่อหน่วยงาน / อาคาร วันที่รับเอกสาร ขั้นตอน หมายเหตุ
รับเรื่องและบันทึกข้อมูล (1วัน) ตรวจสอบเอกสาร (5วัน) ตรวจประเมินแบบ (15วัน) ลงนามหนังสือรับรอง (7วัน)
1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏเชียงราย Strict Standards: Non-static method cms::mktime2dateTh() should not be called statically in /home/ibizaguru/domains/2e-building.com/public_html/assessment.php on line 249 16 เมย. 2557 Strict Standards: Non-static method cms::cutstring() should not be called statically in /home/ibizaguru/domains/2e-building.com/public_html/assessment.php on line 254 ดำเนินการเสร็จภายใน 28 วัน
2 อาคารสายใยรักแห่งครอบครัว ม.ราชภัฏเชียงราย Strict Standards: Non-static method cms::mktime2dateTh() should not be called statically in /home/ibizaguru/domains/2e-building.com/public_html/assessment.php on line 249 16 เมย. 2557 Strict Standards: Non-static method cms::cutstring() should not be called statically in /home/ibizaguru/domains/2e-building.com/public_html/assessment.php on line 254 ดำเนินการเสร็จภายใน 28 วัน
3 อาคารสำนักงานกรมเจ้าท่า กรมเจ้าท่า Strict Standards: Non-static method cms::mktime2dateTh() should not be called statically in /home/ibizaguru/domains/2e-building.com/public_html/assessment.php on line 249 27 เมย. 2557 Strict Standards: Non-static method cms::cutstring() should not be called statically in /home/ibizaguru/domains/2e-building.com/public_html/assessment.php on line 254 ดำเนินการเสร็จภายใน 28 วัน
4 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี Strict Standards: Non-static method cms::mktime2dateTh() should not be called statically in /home/ibizaguru/domains/2e-building.com/public_html/assessment.php on line 249 16 เมย. 2557 Strict Standards: Non-static method cms::cutstring() should not be called statically in /home/ibizaguru/domains/2e-building.com/public_html/assessment.php on line 254 ส่งเรื่องคืน (ข้อมูลไม่ครบ)
5 อาคารเพาะเลี้ยงและทำหมันแมลงวันผลไม้ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) Strict Standards: Non-static method cms::mktime2dateTh() should not be called statically in /home/ibizaguru/domains/2e-building.com/public_html/assessment.php on line 249 05 มิย. 2557 Strict Standards: Non-static method cms::cutstring() should not be called statically in /home/ibizaguru/domains/2e-building.com/public_html/assessment.php on line 254 ดำเนินการเสร็จภายใน 28 วัน
6 อาคารโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาฯ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) Strict Standards: Non-static method cms::mktime2dateTh() should not be called statically in /home/ibizaguru/domains/2e-building.com/public_html/assessment.php on line 249 05 มิย. 2557 Strict Standards: Non-static method cms::cutstring() should not be called statically in /home/ibizaguru/domains/2e-building.com/public_html/assessment.php on line 254 ดำเนินการเสร็จภายใน 28 วัน
7 Somerset Central Sriracha บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมนเนจเม้นท์ จำกัด Strict Standards: Non-static method cms::mktime2dateTh() should not be called statically in /home/ibizaguru/domains/2e-building.com/public_html/assessment.php on line 249 26 มิย. 2557 Strict Standards: Non-static method cms::cutstring() should not be called statically in /home/ibizaguru/domains/2e-building.com/public_html/assessment.php on line 254 ส่งเรื่องคืน (ข้อมูลไม่ครบ)
8 อาคารเทคโนโลยีการออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ Strict Standards: Non-static method cms::mktime2dateTh() should not be called statically in /home/ibizaguru/domains/2e-building.com/public_html/assessment.php on line 249 30 มิย. 2557 Strict Standards: Non-static method cms::cutstring() should not be called statically in /home/ibizaguru/domains/2e-building.com/public_html/assessment.php on line 254 ดำเนินการเสร็จภายใน 28 วัน
9 อาคารสหวิทยาการ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Strict Standards: Non-static method cms::mktime2dateTh() should not be called statically in /home/ibizaguru/domains/2e-building.com/public_html/assessment.php on line 249 08 กค. 2557 Strict Standards: Non-static method cms::cutstring() should not be called statically in /home/ibizaguru/domains/2e-building.com/public_html/assessment.php on line 254 ดำเนินการเสร็จภายใน 28 วัน
10 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา Strict Standards: Non-static method cms::mktime2dateTh() should not be called statically in /home/ibizaguru/domains/2e-building.com/public_html/assessment.php on line 249 16 กค. 2557 Strict Standards: Non-static method cms::cutstring() should not be called statically in /home/ibizaguru/domains/2e-building.com/public_html/assessment.php on line 254 ดำเนินการเสร็จภายใน 28 วัน
11 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพพื้นฐานฯ ม.เทคโนโลยีสุรนารี Strict Standards: Non-static method cms::mktime2dateTh() should not be called statically in /home/ibizaguru/domains/2e-building.com/public_html/assessment.php on line 249 16 กค. 2557 Strict Standards: Non-static method cms::cutstring() should not be called statically in /home/ibizaguru/domains/2e-building.com/public_html/assessment.php on line 254 ดำเนินการเสร็จภายใน 28 วัน
12 อาคารนวัตกรรมบริการพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต Strict Standards: Non-static method cms::mktime2dateTh() should not be called statically in /home/ibizaguru/domains/2e-building.com/public_html/assessment.php on line 249 15 กค. 2557 Strict Standards: Non-static method cms::cutstring() should not be called statically in /home/ibizaguru/domains/2e-building.com/public_html/assessment.php on line 254 ส่งเรื่องคืน (ข้อมูลไม่ครบ)
13 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต Strict Standards: Non-static method cms::mktime2dateTh() should not be called statically in /home/ibizaguru/domains/2e-building.com/public_html/assessment.php on line 249 15 กค. 2557 Strict Standards: Non-static method cms::cutstring() should not be called statically in /home/ibizaguru/domains/2e-building.com/public_html/assessment.php on line 254 ดำเนินการเสร็จภายใน 28 วัน
14 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี Strict Standards: Non-static method cms::mktime2dateTh() should not be called statically in /home/ibizaguru/domains/2e-building.com/public_html/assessment.php on line 249 15 กค. 2557 Strict Standards: Non-static method cms::cutstring() should not be called statically in /home/ibizaguru/domains/2e-building.com/public_html/assessment.php on line 254 ดำเนินการเสร็จภายใน 28 วัน
15 อาคารฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพครู ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Strict Standards: Non-static method cms::mktime2dateTh() should not be called statically in /home/ibizaguru/domains/2e-building.com/public_html/assessment.php on line 249 15 กค. 2557 Strict Standards: Non-static method cms::cutstring() should not be called statically in /home/ibizaguru/domains/2e-building.com/public_html/assessment.php on line 254 ดำเนินการเสร็จภายใน 28 วัน