บทความพิเศษ

เรียนเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานแถลงผลการดำเนินงานโครงการ

โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานสำหรับภาครัฐ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น ห้องแคทลีลา เวลา 9.00-12.30 น. 

โดยท่านสามารถดาวโหลดใบลงทะเบียนและกำหนดการของงานได้ที่นี่


กำหนดการและใบลงทะเบียน

โดยท่านสามารถส่งใบลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ Fax 02 225 2412 หรือ E-mail 2e.center@gmail.com 

ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2558รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 225 2412