สาระน่ารู้

 • ประสิทธิภาพการทำความเย็น IPLV และ NPLV
  ประเทศไทยถือเป็นประเทศกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญของบริษัทผู้จัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศในอาคาร เนื่องจากประเทศไทยเป็นเขตร้อนชื้นและมีสถิติการสั่งซื้อเครื่องปรับอากาศเพิ่มสูงขึ้นในทุก ๆ ปี ในการเลือกเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับการใช้งานในอาคารนั้น ต้องคำนึงถึงพื้นที่อาคาร ขนาดเครื่อ..
 • เครื่องปรับอากาศแบบผสมผสานด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ (SOLAR THERMAL HYBRID AIR CONDITIONERS)
  ที่มา : http://ienergyguru.com​ ในปัจจุบันเครื่องปรับอากาศแบบผสมผสานด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์( Solar Thermal Hybrid Air Conditioners) ได้รับการออกแบบและพัฒนาในหลายรูปแบบ โดยบริษัท Bayat Energy ได้พัฒนาไว้จำนวน 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) Wall-Mounted 2) Floor Standing 3) Ceiling..
 • ต้นแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ “แบบฟิล์มบาง” แห่งแรกในไทย
  ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เกิดขึ้นในประเทศไทยมากขึ้น เพื่อสอดรับกับนโยบายการพัฒนาพลังงานทดแทนของภาครัฐ ที่ได้ตั้งเป้าหมายให้สามารถใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างน้อยร้อยละ 25 ภายใน 10 ปี ซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์นับเป็นหนึ่งในพลังงานทดแทนหลัก เนื่องจากพื้นที่ประเทศของไทยม..
 • พลังงานแสงอาทิตย์กับประเทศไทย
  พลังงานแสงอาทิตย์กับประเทศไทย
 • หลักการเลือกบัลลาสต์
  หลักการเลือกบัลลาสต์
 • การบำรุงรักษาเซลล์แสงอาทิตย์
  การบำรุงรักษาเซลล์แสงอาทิตย์
 • ความแตกต่างระหว่าง EER และ SEER
  ความแตกต่างระหว่าง EER และ SEER
 • การประเมินพื้นที่ในการติดตั้งและศักยภาพในการใช้แสงอาทิตย์
  การประเมินพื้นที่ในการติดตั้งและศักยภาพในการใช้แสงอาทิตย์ การประเมินพื้นที่เบื้องต้นสำหรับผู้ที่สนใจจะติดตั้ง Solar Cell ในบริเวณบ้านเรือน ซึ่งควรศึกษาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพื้นที่ที่ท่านมีก่อนการติดตั้งดังนี้ ตำแหน่งการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ โดยทั่วไปตำแหน่งที่เหมาะสมสำห..
 • สีสะท้อนความร้อน Ceramic Coating
  สีสะท้อนความร้อน Ceramic Coating
 • อาคาร Net Zero Energy Building ในประเทศไทย
  “อาคารสำนักงานของกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น” โครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับอาคารในประเทศไทยซึ่งสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าสุทธิภายในอาคารเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building)
 • การทำน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศ
  การทำน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศ หรือการนำความร้อนที่ปล่อยทิ้งจาก Condensing ของเครื่องปรับอากาศมาแลกเปลี่ยนความร้อนให้กับน้ำ
 • การอนุรักษ์พลังงานในระบบลิฟต์
  การอนุรักษ์พลังงานในระบบลิฟต์
 • โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนด้วยเงินหมุนเวียน
  โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนด้วยเงินหมุนเวียน (ESCO Revolving Fund)
 • ผนังกันความร้อน 3 มิติ
  ผนังกันความร้อน 3 มิติ
 • แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์แบบใส ใช้ในอาคารสูง
  แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์แบบใส ใช้ในอาคารสูง