ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

 • แถลงผลโครงการโปรแกรม BEC ระบบ Web-based ประจำปี 2561
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดงานแถลงผลการดำเนินโครงการพัฒนาโปรแกรมการตรวจประเมินค่าการอนุรักษ์พลังงานเพื่อรองรับการตรวจประเมินแบบ อาคารอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวง ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ โดย ได้รับเกียรติจากรองอ..
 • งานแถลงผลการดำเนินโครงการ BEC ประจำปี 2561
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดงานแถลงผลการดำเนินโครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ โดย ได้รับเกียรติจากรองอธิบดี พพ. นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ เป็นผู้กล่าวเปิดงา..
 • งานมอบรางวัลการประกวดแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดงานมอบรางวัลการประกวดแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีการมอบรางวัล ให้แก่ผู้ที่ได้รับการประกาศผลจากกิจกรรมประกวดแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พ..
 • เปิดรับสมัครอบรมโปรแกรม BEC New Version ระบบออนไลน์ Web-based
  โปรแกรม BEC ระบบ Web-based เป็นโปรแกรมตรวจสอบค่าการอนุรักษ์พลังงานออนไลน์ถูกพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อให้สามารถป้อนข้อมูล ประมวลผล และแสดงผลรายงานผ่านเว็บบราวเซอร์
 • การเข้าร่วมกิจกรรมออกบูธภายในงาน “วิศวะ’61 หรือ Engineering Expo 2018”
  งาน “วิศวะ’61 หรือ Engineering Expo 2018” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2561 โดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆให้ร่วมสนุกมากมาย อาทิ เช่น KMITL Young Innovative Award..
 • การจัดกิจกรรมเชิงรุก (Roadshow) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดสัมมนา BEC สัญจร ครั้งที่ 5 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
 • การจัดกิจกรรมเชิงรุก (Roadshow) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดสัมมนา BEC สัญจร ครั้งที่ 4 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
 • การจัดกิจกรรมเชิงรุก (Roadshow) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดสัมมนา BEC สัญจร ครั้งที่ ๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • การจัดกิจกรรมเชิงรุก (Roadshow) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ เทศบาลนครภูเก็ต จัดสัมมนา BEC สัญจร ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 • กิจกรรมมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561
  นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 โดยในปีนี้ มีอาคารที่ได้รับรางวัลฉลากอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 18 อาคาร ประกอบด้วยฉลากระดับดีเด่น จำนวน 1 อาค..
 • การจัดงานสัมมนาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 5
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาเการรออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ๋ SCG เชตบางซื่อ กรุงเทพฯ ภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง การออกแบบ..
 • การจัดงานสัมมนาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 4
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด จัดงานสัมมนาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โดยภายในงานมีการบรรยายเรื่องกฎหมายอาคารอนุ..
 • การจัดงานสัมมนาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 3
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ บริษัท แอล. พี. เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาขน) จัดสัมมนาการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง การออกแบบอาคารเพื่อการอนุ..
 • ประกาศผล การประกวดแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
  การประกาศผล การประกวดแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน
 • การเข้าเยี่ยมชมอาคารที่ผ่านการประเมินอาคารอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้เข้าร่วมการเยี่ยมชมอาคารที่ผ่านการตรวจประเมินแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2561โดยมีตัวแทนจากสำนักงานโยธาธิการจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมด้วย ครั้งนี้ได้ไปเข้าเยี่ยมชมอาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 3 อา..